• CÔNG TY TNHH KHOA KỸ SINH VẬT THĂNG LONG

Ngày 16/11/2011, Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long nhận được Giấy Chứng nhận ISO 22000 và HACCP

Công ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long, đã nhận được chứng chỉ ISO 22000 và HACCP do SGS chứng nhận.vào ngày 16/11/2011

Công ty được thành lập từ năm 2003, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thức ăn thủy sản, chế phẩm sinh học, cho thuê kho lạnh, với 100% vốn đầu tư nước ngoài.

Mục tiêu của Công ty Thăng Long khi áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 và HACCP là cải tiến phương pháp làm việc, tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao độ tin cậy của sản phẩm đối với khách hàng, qua đó khẳng định thương hiệu và uy tín của công ty trên thị trường.

Một số hình ảnh  nhận chứng chỉ: