• CÔNG TY TNHH KHOA KỸ SINH VẬT THĂNG LONG

Thức Ăn Thủy Sản


   Tổ hợp dinh dưỡng và công nghệ sản xuất thức ăn thuỷ sản đã được Thăng Long đúc kết từ kinh nghiệm thực tiễn trong suốt mấy mươi năm qua, vì thế mỗi sản phẩm thức ăn tôm thẻ,  tôm  Sú  nhãn  hiệu Tiger, Lion, Bi Tech, Dragon, Panda, Koala, Baccarat đều trở thành “hàng hiệu”  trong  lòng  mỗi người  nuôi  tôm. Thức  ăn  Cá nước ngọt như Cá Rô Phi, Cá Lóc, Cá Tra, Cá Rô Đồng, Ếch và  các  loại  thức  ăn  cá biển như  Cá  Chẽm,  Cá  Mú,  Cá Chim,  Cá  Kèo…  nhãn  hiệu Sea Master đều nhận được sự hưởng  ứng  và  yêu  thích  của khách  hàng  trong  và ngoài nước.


   Nhằm thuận tiện cho việc nhận hàng  của  Đại  lý  khu  vực  miền Bắc,  miền  Trung  và  miền  Tây, Công ty đã thiết lập được 5 kho trung  chuyển  trên  cả  nước,  kết hợp với 350 nhân viên phục vụ tiếp  thị  kỹ  thuật,  đã  trực  tiếp phục vụ đến tận ao nuôi, tư vấn kỹ thuật chuyên môn và giao lưu cập nhật các thông tin thị trường cho khách hàng.