• CÔNG TY TNHH KHOA KỸ SINH VẬT THĂNG LONG

Sản Phẩm Xử Lý Môi Trường


   Với việc phát triển quá nóng của ngành nuôi trồng thủy sản, khiến môi trường nuôi  ngày  càng  ô  nhiễm  trầm  trọng, dịch bệnh bùng phát tràn lan, dẫn đến tỷ lệ nuôi thành công của người dân rất thấp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển lâu dài của toàn ngành nuôi Tôm khu vực Đông Nam Á.


   Nhằm mục đích nâng cao vấn đề an toàn thực phẩm và phát triển bền vững ngành nuôi trồng thủy sản, Tập đoàn Thăng Long thông qua nhiều hình thức như tự nghiên cứu phát triển cũng như liên kết hợp tác với các đối tác lớn, sau nhiều lần nuôi kiểm nghiệm kiểm chứng tại khu nuôi thực nghiệm, Công ty đã phát triển thành công các sản phẩm xử lý và chế phẩm vi sinh chất lượng ưu việt, kết hợp với mô hình nuôi ao bạt nhiều giai đoạn TLSS (Thang Long Smart System), đã cung cấp được cho khách hàng một phương an nuôi an toàn, bền vững.