• CÔNG TY TNHH KHOA KỸ SINH VẬT THĂNG LONG

Danh mục

Phục vụ kinh doanh

   Năm 2013, Tập đoàn chính thức triển khai xây dựng mô hình Trạm Phục Vụ với mục đích  cung  cấp  những  dịch  vụ  xét  nghiệm khoa  học  và  chuẩn  xác  cho  hộ  nuôi;  xây dựng  một  diễn  đàn  để  người  nuôi  có  nơi để  giao  lưu  trao  đổi  kỹ  thuật;  định  kỳ  tổ chức các buổi tập huấn giao lưu kỹ thuật; các buổi quảng bá sản phẩm mới; cung cấp thông tin thị trường, các kỹ thuật nuôi mới; nơi hướng dẫn sử dụng các sản phẩm mới, nhằm nâng cao tỉ lệ thành công và hiệu quả cho khách hàng.

   Cung cấp cho người nuôi phương án giải quyết  tổng  thể  từ  con  giống  -  mô  hình nuôi  -   quản  lý  chất  lượng  nước  -  biện pháp phòng trị bệnh và quản lý cho ăn.


   Đối diện với người tiêu dùng, Thăng Long không ngừng nâng cao năng lực phục vụ và  kỹ  thuật  nuôi,  nhằm  giúp  khách  hàng đạt được một hiệu quả tốt hơn so với các hộ khác trong cùng một điều kiện môi trường như nhau.

   Xây  dựng  đội  ngũ  chuyên  viên  phục  vụ, kết hợp cung cấp các sản phẩm chất lượng, giúp nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm. Triển khai mô hình phục vụ để xây dựng định  hướng  thị  trường,  dựa  trên  hiệu  quả của khách hàng để nâng cao tầm ảnh hưởng của Công ty.

   Phục vụ chính là sự tồn vong của Tập đoàn Thăng Long, mô hình phục vụ của Thăng Long phải  thực  hiện  bằng  được  qui  trình hóa phục vụ đến từng chi tiết nhỏ, chuyên nghiệp  hóa  các  dịch  vụ  phục  vụ  đi  kèm, nâng cao tố chất của đội ngũ chuyên viên phục vụ.


   Đến nay, Thăng Long đã triển khai được 40 trạm phục vụ tại các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên  Giang,  Cà  Mau,  Quảng  Nam,  Thanh Hóa và Ấn Độ. Trong thời gian tới, Công ty sẽ  tiếp  tục  nâng  cấp  thiết  bị  trạm  phục  vụ, chất lượng phục vụ của nhân viên, nâng cao độ chuẩn xác và rút ngắn thời gian trong xét nghiệm, cung cấp dịch vụ tư vấn cho hộ nuôi thêm hiệu quả và chuyên nghiệp.