• CÔNG TY TNHH KHOA KỸ SINH VẬT THĂNG LONG

Thiết Lập Kênh Phân Phối Ngoài Nước


   Trước sự mở rộng ngày càng nhanh của thị trường  xuất  khẩu,  sản  lượng  tiêu  thụ  ngày càng tăng, Công ty đã thành lập 2 trung tâm phân phối tại Việt Nam và Ấn Độ. Trung tâm Việt Nam sẽ phân phối cả thị trường Đông Nam Á; Trung tâm Ấn Độ sẽ phân phối thị trường  Nam  Á,  Trung  Đông  và  Châu  Phi. Năm  2021,  sau  khi  hoàn  thành  nhà  máy Thức ăn tại Malaysia, khi đó Tập đoàn Thăng Long ước tính mỗi năm sẽ đạt cung cấp được 600.000 tấn thức ăn và 3 tỷ con Giống cho người nuôi.

   Thăng Long xác định thực hiện theo mô hình doanh nghiệp phục vụ, cố gắng cung cấp cho người  nuôi  phương  án  giải  quyết  toàn  diện từ nguồn giống tốt, thức ăn tốt, mô hình tốt, phục vụ tốt sẽ mang đến hiệu quả tốt, từ đó góp phần mang đến lợi nhuận cho người nuôi và thúc đẩy sự phát triển bền vững của Tập đoàn.

   Thăng Long lấy “Kiến tạo giá trị cho người nuôi” làm mục tiêu, lấy “Gia tăng giá trị phục vụ” làm hành động, chuyên tâm tập trung làm tốt ngành thức ăn, tích cực làm tốt con giống, chế  phẩm  sinh  học,  chất  xử  lý  môi  trường, nuôi trồng, phát triển dần sang lĩnh vực thực phẩm, quyết tâm phấn đấu trở thành Doanh nghiệp nông nghiệp thực phẩm dẫn đầu thế giới.


   Năm 2016, Thăng Long triển khai trại sản xuất Giống Cá Rô Phi tại tỉnh Sóc Trăng, Tập đoàn đã chọn nhập nguồn bố mẹ được tự chọn tạo hơn 10 năm, với các ưu điểm là phát triển nhanh, thịt lưng dày, tỉ lệ phi lê cao, đáp ứng được yêu cầu và sự khẳng định của người nuôi. Để kịp thời đáp ứng nhu cầu tăng cao của khách hàng, năm 2018, Tập đoàn đã mở rộng quy mô sản xuất Giống cá Rô Phi và Điêu Hồng, mỗi năm có thể sản xuất và cung cấp 200 triệu con gống cá Điêu Hồng và Rô Phi chất lượng cao cho thị trường.


   Ngoài ra, để giải quyết vấn đề đầu ra cho khách hàng, Thăng Long kết hợp với cung cấp thức ăn Cá Tra, nuôi, thu mua, chế biến và xuất khẩu, bước đầu tạo dựng được ưu thế của chuỗi giá trị khép kín.