• CÔNG TY TNHH KHOA KỸ SINH VẬT THĂNG LONG

Danh mục

Phục vụ

 

 

Xây dựng hệ thống phục vụ - Kiến tạo ưu thế giá trị chuỗi

 

- Cung cấp cho người nuôi phương án giải quyết tổng thể từ con giống – mô hình nuôi – quản lý chất lượng nước – biện pháp phòng trị bệnh và quản lý cho ăn.

 

- Đối diện với người tiêu dùng, Thăng Long không ngừng nâng cao năng lực phục vụ và kỹ thuật nuôi, nhằm giúp khách hàng đạt được một hiệu quả tốt hơn so với các hộ khác trong cùng một điều kiện môi trường như nhau.

 

- Xây dựng đội ngũ chuyên viên phục vụ, kết hợp cung cấp các sản phẩm chất lượng, giúp nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm. Triển khai mô hình phục vụ để xây dựng định hướng thị trường, dựa trên hiệu quả của khách hàng để nâng cao tầm ảnh hưởng của Công ty.

 

- Phục vụ chính là sự tồn vong của Công ty Thăng Long, mô hình phục vụ của Thăng Long phải thực hiện bằng được qui trình hóa phục vụ đến từng chi tiết nhỏ, chuyên nghiệp hóa các dịch vụ phục vụ đi kèm, nâng cao tố chất của đội ngũ chuyên viên phục vụ..

 

 

      Từ năm 2013 đến nay, Thăng Long đã thành lập được 15 trạm phục vụ kỹ thuật tại khu vực miền Nam và miền Tây Việt Nam và đạt được một kết quả khả quan. Hiện tại Trạm phục vụ đã tạo được cục diện ba bên cùng thắng như giúp Đại lý nâng cao được sản lượng tiêu thụ thức ăn và các sản phẩm thuốc hóa chất xử lý, giúp người nuôi có một nơi để giao lưu kỹ thuật, giúp Công ty xây dựng được hình ảnh Công ty chuyên nghiệp.

 

 

Trong năm 2015, Thăng Long sẽ tiếp tục triển khai thêm các Trạm phục vụ kỹ thuật thủy sản tại khu vực miền Trung, miền Bắc và thị trường Cá; Tại thị trường Ấn Độ công ty cũng đã thiết lập được 2 trạm phục vụ kỹ thuật thủy sản.

 

Hiện nay, Thăng Long tiếp tục nâng cao năng lực phục vụ, tăng thêm các hạng mục xét nghiệm và tiêu chuẩn của trạm, đào tạo tiêu chuẩn hóa phục vụ kỹ thuật tại ao cho nhân viên.