• CÔNG TY TNHH KHOA KỸ SINH VẬT THĂNG LONG

03 – 06/12/2011, Công ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long tổ chức Đại Hội Khách Hàng Năm 2011 tại Quảng Châu – Trung Quốc

06/12/2011.Đại Hội Khách Hàng 2011 tại Quảng Châu – Trung Quốc
Ngày 25/5 vừa qua Cty Khoa Kỹ Sinh Vật THĂNG LONG đã tổ chức hội nghị khách hàng 2011 tại Quảng Châu – Trung Quốc

 

Công ty  Khoa Kỹ Sinh Vật THĂNG LONG tổ chức “Đại hội khách hàng  2011” tại Quảng Châu – Trung Quốc nhằm gắn kết mối quan hệ giữa Công ty với cácnhà phân phối, đại lý. Với tiêu chí phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn, tạo điều kiện cho khách hàng được tham vấn và nhận thức thêm về cách sử dụng các sản phẩm của Công ty cũng như được góp tiếng nói chung cho việc cải thiện thêm về các dịch vụ sản phẩm.