• CÔNG TY TNHH KHOA KỸ SINH VẬT THĂNG LONG

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH DỰ THƯỞNG

1. Mục đích

     Ngành nuôi tôm Việt Nam đang dần chuyển sang giai đoạn nuôi tôm công nghệ cao, điều này đòi hỏi người dân cần liên tục cập nhật và nâng cao kỹ thuật nuôi. Tập đoàn Thăng Long là một doanh nghiệp chuyên nghiệp trong lĩnh vực thuỷ sản, kinh doanh theo hướng phục vụ kỹ thuật, vì vậy Tập đoàn luôn chuyên chú đến vấn đề nghiên cứu sản phẩm và kỹ thuật nuôi trồng, từ đó đã tổng hợp và đúc kết được “Giải pháp nuôi tổng thể 5 tốt: Con Giống tốt - Thức ăn tốt - Mô hình tốt - Phục vụ tốt sẽ cho ra Kết quả tốt”.

     Nay, Tập đoàn Thăng Long triển khai chương trình “Nuôi Tôm To Cùng TLSS” nhằm khích lệ và vinh danh các hộ nuôi xuất sắc với mục đích khuyến khích khách hàng có thể vận dụng tốt kỹ thuật Thăng Long trong vụ nuôi nhằm nâng cao kỹ thuật nuôi, nâng cao tỉ lệ thành công, nuôi được tôm size lớn và tăng thêm lợi nhuận, qua đó thể hiện được hiệu quả và giá trị của các sản phẩm thức ăn, con giống, chế phẩm sinh học của Tập đoàn Thăng Long. 

2. Đối tượng, điều kiện, quy trình và thời gian đăng ký

2.1 Đối tượng, điều kiện tham gia

- Chương trình chỉ áp dụng cho tất cả các khách hàng của Tập Đoàn Thăng Long trên toàn quốc với tất cả các mô hình nuôi như nuôi tôm trên ao đất, ao bạt, ao nuôi ứng dụng công nghệ cao…;

- Để nhiều khách hàng có thể cùng lúc tham dự, nên Tập đoàn quy định mỗi khách mỗi năm chỉ được đăng ký tham gia và xét trao một giải. Trường hợp khách hàng có nhiều trại, nhiều ao và nuôi nhiều vụ trong năm, Tập đoàn cũng chỉ chấp thuận xét trao duy nhất một giải.

- Điều kiện cần thiết khi đăng ký tham gia giải:

     1. Sử dụng nguồn Giống tôm thẻ của Công ty TNHH Giống thuỷ sản Hisenor Việt Nam;

     2. Sử dụng 100% lượng thức ăn do Tập Đoàn Thăng Long sản xuất;

     3. Sử dụng một phần sản phẩm chế phẩm sinh học, chất xử lý môi trường, thức ăn chức năng do Tập Đoàn Thăng Long sản xuất (tối thiểu 4 sản phẩm trong quá trình nuôi)

     4. Diện tích ao nuôi không nhỏ hơn 500m2.

2.2 Quy trình đăng ký

- Thể lệ chương trình sẽ được đăng ký và thông báo công khai bằng văn bản đến cơ quan quản lý, Đại lý và khách hàng trên toàn quốc.

- Khách hàng tham gia sẽ được Nhân viên Thăng Long đến tư vấn, trình bày và giải thích rõ toàn bộ cách thức, thể lệ khi tham gia chương trình.

- Sau khi hiểu rõ toàn bộ thể lệ Khách hàng sẽ điền Phiếu đăng ký tham gia chương trình “Nuôi tôm to cùng TSS” theo mẫu.

- Khách hàng phải đăng ký trước hoặc chậm nhất ngay trong ngày thả giống.

- Quy trình thực hiện xét duyệt đăng ký và phát giải theo bảng dưới đây:

2.3 Thời gian đăng ký tham gia chương trình

- Chương trình được áp dụng từ ngày 01/07/2022 đến hết 16:30 ngày 30/12/2022.

- Kết quả thu hoạch dùng để xét duyệt giải được tính đến trước 16:30 ngày 30/12/2022, những kết quả thu hoạch có được sau thời điểm này, dù đạt được tiêu chuẩn đề ra nhưng cũng không được công nhận.

3.Tiêu chuẩn xét duyệt và phương thức đánh giá

3.1Tiêu chí xét duyệt

- Khách hàng có cùng chung quan điểm với Tập đoàn Thăng Long là “nâng cao hiệu quả giá trị cho hộ nuôi” thông qua việc chia sẻ kỹ thuật, đánh giá tâm đắc và cách thức sử dụng các sản phẩm của Thăng Long cho khách hàng xung quanh.

- Đồng ý tiếp đón và giao lưu kỹ thuật với các đoàn khách của Thăng Long tại ao đăng ký chương trình trong quá trình nuôi và lúc thu hoạch.- Đồng ý cho nhân viên đến thăm và lấy số liệu trong quá trình nuôi.

- Đồng ý cho Thăng Long quay phim, chụp ảnh và chia sẻ hiệu quả các sản phẩm sau khi sử dụng cũng như kết quả nuôi qua các ứng dụng mạng xã hội (Facebook, Zalo…), trong các buổi gặp gỡ khách hàng, hội thảo.

- Khách có thể nuôi nhiều ao, nhiều vụ trong năm, nhưng tối đa chỉ được đăng ký tham gia xét thưởng một ao và chỉ được trao nhận duy nhất một giải.

3.2 Quy định và phương thức đánh giá

a. Diện tích ao nuôi và xác định ao tham dự