• CÔNG TY TNHH KHOA KỸ SINH VẬT THĂNG LONG

14/07/2022 THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH DỰ THƯỞNG “NUÔI TÔM TO CÙNG TLSS”

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH DỰ THƯỞNG

“NUÔI TÔM TO CÙNG TLSS”

1. Mục đích

     Ngành nuôi tôm Việt Nam đang dần chuyển sang giai đoạn nuôi tôm công nghệ cao, điều này đòi hỏi người dân cần liên tục cập nhật và nâng cao kỹ thuật nuôi. Tập đoàn Thăng Long là một doanh nghiệp chuyên nghiệp trong lĩnh vực thuỷ sản, kinh doanh theo hướng phục vụ kỹ thuật, vì vậy Tập đoàn luôn chuyên chú đến vấn đề nghiên cứu sản phẩm và kỹ thuật nuôi trồng, từ đó đã tổng hợp và đúc kết được “Giải pháp nuôi tổng thể 5 tốt: Con Giống tốt - Thức ăn tốt - Mô hình tốt - Phục vụ tốt sẽ cho ra Kết quả tốt”.

     Nay, Tập đoàn Thăng Long triển khai chương trình “Nuôi Tôm To Cùng TLSS” nhằm khích lệ và vinh danh các hộ nuôi xuất sắc với mục đích khuyến khích khách hàng có thể vận dụng tốt kỹ thuật Thăng Long trong vụ nuôi nhằm nâng cao kỹ thuật nuôi, nâng cao tỉ lệ thành công, nuôi được tôm size lớn và tăng thêm lợi nhuận, qua đó thể hiện được hiệu quả và giá trị của các sản phẩm thức ăn, con giống, chế phẩm sinh học của Tập đoàn Thăng Long. 

2. Đối tượng, điều kiện, quy trình và thời gian đăng ký

2.1 Đối tượng, điều kiện tham gia

- Chương trình chỉ áp dụng cho tất cả các khách hàng của Tập Đoàn Thăng Long trên toàn quốc với tất cả các mô hình nuôi như nuôi tôm trên ao đất, ao bạt, ao nuôi ứng dụng công nghệ cao…;

- Để nhiều khách hàng có thể cùng lúc tham dự, nên Tập đoàn quy định mỗi khách mỗi năm chỉ được đăng ký tham gia và xét trao một giải. Trường hợp khách hàng có nhiều trại, nhiều ao và nuôi nhiều vụ trong năm, Tập đoàn cũng chỉ chấp thuận xét trao duy nhất một giải.

- Điều kiện cần thiết khi đăng ký tham gia giải:

     1. Sử dụng nguồn Giống tôm thẻ của Công ty TNHH Giống thuỷ sản Hisenor Việt Nam;

     2. Sử dụng 100% lượng thức ăn do Tập Đoàn Thăng Long sản xuất;

     3. Sử dụng một phần sản phẩm chế phẩm sinh học, chất xử lý môi trường, thức ăn chức năng do Tập Đoàn Thăng Long sản xuất (tối thiểu 4 sản phẩm trong quá trình nuôi)

     4. Diện tích ao nuôi không nhỏ hơn 500m2.

2.2 Quy trình đăng ký

- Thể lệ chương trình sẽ được đăng ký và thông báo công khai bằng văn bản đến cơ quan quản lý, Đại lý và khách hàng trên toàn quốc.

- Khách hàng tham gia sẽ được Nhân viên Thăng Long đến tư vấn, trình bày và giải thích rõ toàn bộ cách thức, thể lệ khi tham gia chương trình.

- Sau khi hiểu rõ toàn bộ thể lệ Khách hàng sẽ điền Phiếu đăng ký tham gia chương trình “Nuôi tôm to cùng TLSS” theo mẫu.

- Khách hàng phải đăng ký trước hoặc chậm nhất ngay trong ngày thả giống.

- Quy trình thực hiện xét duyệt đăng ký và phát giải theo bảng dưới đây:

2.3 Thời gian đăng ký tham gia chương trình

- Chương trình được áp dụng từ ngày 01/07/2022 đến hết 16:30 ngày 30/12/2022.

- Kết quả thu hoạch dùng để xét duyệt giải được tính đến trước 16:30 ngày 30/12/2022, những kết quả thu hoạch có được sau thời điểm này, dù đạt được tiêu chuẩn đề ra nhưng cũng không được công nhận.

3.Tiêu chuẩn xét duyệt và phương thức đánh giá

3.1Tiêu chí xét duyệt

- Khách hàng có cùng chung quan điểm với Tập đoàn Thăng Long là “nâng cao hiệu quả giá trị cho hộ nuôi” thông qua việc chia sẻ kỹ thuật, đánh giá tâm đắc và cách thức sử dụng các sản phẩm của Thăng Long cho khách hàng xung quanh.

- Đồng ý tiếp đón và giao lưu kỹ thuật với các đoàn khách của Thăng Long tại ao đăng ký chương trình trong quá trình nuôi và lúc thu hoạch.- Đồng ý cho nhân viên đến thăm và lấy số liệu trong quá trình nuôi.

- Đồng ý cho Thăng Long quay phim, chụp ảnh và chia sẻ hiệu quả các sản phẩm sau khi sử dụng cũng như kết quả nuôi qua các ứng dụng mạng xã hội (Facebook, Zalo…), trong các buổi gặp gỡ khách hàng, hội thảo.

- Khách có thể nuôi nhiều ao, nhiều vụ trong năm, nhưng tối đa chỉ được đăng ký tham gia xét thưởng một ao và chỉ được trao nhận duy nhất một giải.

3.2 Quy định và phương thức đánh giá

a. Diện tích ao nuôi và xác định ao tham dự

- Diện tích dùng để xác nhận sản lượng là diện tích mặt nước. Kích thước ao được xác định tại mép nước ở xung bờ ao với mực nước trung bình trong ao không thấp hơn 1 mét nước.

- Ao nuôi được xác nhận tuỳ vào hình thức nuôi. Trường hợp khách hàng thả thẳng, nuôi không chia giai đoạn, không sang ao trong quá trình nuôi, vị trí ao đăng ký tham gia chương trình sẽ được xác nhận ngay tại thời điểm thả giống. Trường hợp khách hàng nuôi theo nhiều giai đoạn và có sang ao trong quá trình nuôi, vị trí ao đăng ký tham gia chương trình sẽ được hai bên xác nhận tại thời điểm sang ra giai đoạn cuối cùng của vụ nuôi.

b. Xác định kích cỡ trọng lượng tôm đạt chuẩn xét thưởng

- Khi đến thời điểm thu hoạch, Chủ ao cần thông báo trước 3 (ba) ngày cho nhân viên Thăng Long biết để phối hợp đến lấy mẫu để xác nhận trọng lượng size tôm.

- Tại thời điểm thu hoạch, khi kéo lên lưới đầu tiên, chủ ao nuôi và nhân viên Tập Đoàn mỗi bên cùng lúc tự lấy một mẫu bất kỳ. Khối lượng một mẫu tối thiểu là 2kg (hai ký), để ráo nước. Hai bên cùng cân trọng lượng và đếm số con đối với từng mẫu đã lấy, sau đó dùng công thức để xác định kích cở size tôm.

- Trọng lượng size tôm đạt chuẩn xét thưởng là ≥ 40g/con (tương đương 25 con/kg). Trường hợp trọng lượng size ≤ 39.49 sẽ tính là 26 con/kg (bị loại và không đạt tiêu chuẩn xét giải); nếu ≥ 39.5 sẽ tính là 25 con/kg (đạt đủ tiêu chuẩn xét giải).

- Công thức xác định kích cỡ trọng lượng tôm đạt chuẩn như sau: 

Kích cỡ trọng lượng tôm đạt chuẩn (g/con) = trọng lượng mẫu (kg) / số con đếm được (con)

c. Xác định năng suất thu hoạch đạt chuẩn xét thưởng

- Năng suất thu hoạch cộng dồn của size tôm ≥ 40g/con trong một mét vuông phải ≥ 3kg/m2 (tức ≥ 3.000kg/1.000m2).

- Công thức tính năng suất thu hoạch đạt chuẩn xét thưởng như sau:

Năng suất đạt chuẩn (kg/m2) = số lượng cộng dồn size tôm ≥ 40g/con / diện tích ao (m2)

- Chủ ao và nhân viên Tập Đoàn (kinh doanh và kỹ thuật) cùng giám sát quá trình thu hoạch tôm.

- Sản lượng tôm thu hoạch từng đợt được xác định dựa vào trọng lượng của thương lái thu mua cân được và dùng để thanh toán tiền tôm. Ao tham gia chương trình có thể thu hoạch nhiều đợt (thu tỉa), khi thu tôm bắt đầu ở size lớn nhất ≥ 40g/con (≥ 25 con/kg) sẽ bắt đầu được cộng dồn sản lượng. Tổng sản lượng tôm dùng để xét giải tối đa 2 (hai) lần, một lần thu tỉa và một lần thu hoạch cuối cùng và không được chuyển tôm từ các ao nuôi khác sang.

     Ví dụ: Thu hoạch lần 1 size tôm đạt 24con/kg thu 930kg; thu hoạch lần 2 tôm đạt size 18 con/kg sản lượng là 2.240 thì được tính tổng sản lượng xét duyệt là 3.170kg.

4. Giả thưởng chương trình “Nuôi tôm to cùng TLSS”

- Khách hàng thoả mãn được các tiêu chí và quy định tại Điều 2, Điều 3, tôm nuôi đạt size 40g/con và đạt năng suất 3kg/m2 sẽ đoạt giải thưởng.

- Giải thưởng “Nuôi tôm to cùng TLSS” là (một) chiếc xe gắn máy nhãn hiệu HONDA FUTURE năm 2022.

- Tổng số giải thưởng là 40 giải. Chương trình sẽ kết thúc sớm hơn thời gian dự kiến nếu số lượng quà tặng được trao hết.

- Tập đoàn sẽ tổng kết và trao giải khi kết thúc chương trình, thời gian và địa điểm tổ chức trao giải sẽ thông báo cụ thể sau.

Ghi chú: 

     + Giải thưởng được trao bằng hiện vật và không được quy đổi sang bất cứ hình thức khác;

     + Công ty chỉ trao tặng xe, không bao gồm thuế (người nhận giải phải tự thanh toán các khoản thuế thu nhập, thuế trước bạ, phí làm bảng số và các khoản phí phát sinh nếu có);

     + Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo nếu khách hàng không nhận giải thì công ty sẽ huỷ bỏ và không giải quyết bất cứ khiếu nại về sau.

     + Tập đoàn được quyền sử dụng thông tin, hình ảnh, kết quả thu hoạch, trao giải của khách hàng đang ký tham dự giải cho mục đích quảng bá và xây dựng thương hiệu mà không cần được sự cho phép, chấp thuận hay đồng ý của khách hàng. Khách hàng không được quyền phản đối hay khiếu nại, khiếu kiện khi Thăng Long sử dụng quảng quá hình ảnh.

     + Thăng Long được giữ quyền trình bày và giải thích nội dung thể lệ chương trình.

5. Điều khoản huỷ kết quả đăng ký

     Trong quá trình triển khai xét duyệt kết quả trao giải chương trình, Tập đoàn được quyền đình chỉ ngay việc xét duyệt và không trao giải cho bất kỳ khách hàng nào không thoả mãn hoặc vi phạm một trong các tiêu chí, quy định tại Điều 2, Điều 3 hoặc một trong các điều kiện sau:

- Có hành vi gian lận trong quá trình tham gia chương trình: sử dụng thức ăn, con giống không đúng quy định, thay đổi ao đăng ký mà không thông báo cho nhân viên của Tập Đoàn biết trước, dồn tôm của nhiều ao vào một ao xét duyệt…

- Người tham gia từ chối, không hỗ trợ, không chấp thuận để Thăng Long đưa khách đến tham quan, giao lưu tại trại, không cho lấy mẫu kiểm tra tôm, không cho quay phim, chụp ảnh, không cho sử dụng hình ảnh, kết quả để công ty quảng bá trên các ứng dụng mạng xã hội và truyền thông.

- Đưa các thông tin không chính xác gây nhầm lẫn, hoang mang, ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu của Thăng Long

- Chương trình không thể thực hiện do các điều kiện bất khả kháng như thiên tại, dịch bệnh…; do cơ quan chức năng không chấp thuận cho triển klhai chương trình; khi nhân viên Tập Đoàn không thể tham gia giám sát…; khi kết thúc chương trình.