• CÔNG TY TNHH KHOA KỸ SINH VẬT THĂNG LONG

23/01/2014 Công ty Khoa Kỹ Sinh Vật THĂNG LONG tổ chức giải bóng đá Công nhân Viên 2015

Công ty Khoa Kỹ Sinh Vật THĂNG LONG tổ chức giải bóng đá Công nhân Viên 2015

Nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe phục vụ công tác lao động sản xuất, học tập, đồng thời tạo mối giao lưu giữa các phòng ban và các nhà máy, đơn vị sản xuất trong Công ty,  Công đoàn phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Công ty tổ chức giải bóng đá Cán bộ - Công nhân viên năm.

Trong những năm qua với mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh luôn luôn gắn bó với đời sống tinh thần và sức khỏe người lao động, Công ty thường xuyên không những tổ chức các giải thi đấu thể thao giao lưu giữa các đơn vị nội bộ mà còn tham gia tích cực tài trợ các giải thi đấu thể thao khác trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, nhằm định hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp gắn liền với phong trào xã hội hóa thể dục thể thao nước nhà.