• CÔNG TY TNHH KHOA KỸ SINH VẬT THĂNG LONG

14/01/2012 Công ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long đạt Danh hiệu chất lượng vàng Thủy Sản Việt Nam

TP - Ngày 15-1-2012, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Nghề cá Việt Nam tổ chức Lễ trao giải “Chất lượng vàng Thủy sản Việt Nam” cho 82 tập thể, cá nhân điển hình trong các lĩnh vực Thủy sản. Đây là lần thứ 2 giải thưởng này được trao và số cá nhân, tập thể được trao nhiều hơn lần 1 là 6.

Giải thưởng nhằm tôn vinh các cá nhân, tổ chức, các doanh nghiệp là các điển hình xuất sắc hoạt động trong lĩnh vực khai thác, nuôi trồng, sản xuất, chế biến, tiêu thụ, dịch vụ hậu cần nghề cá, những ngư dân, doanh nghiệp các thành phần kinh tế góp phần tăng trưởng kinh tế và xây dựng thương hiệu thủy sản Việt Nam trên thị trường trong nước và trên thế giới.

 

Giải thưởng nhằm tôn vinh các cá nhân, tổ chức, các doanh nghiệp là các điển hình xuất sắc hoạt động trong lĩnh vực khai thác, nuôi trồng, sản xuất, chế biến, tiêu thụ, dịch vụ hậu cần nghề cá, những ngư dân, doanh nghiệp các thành phần kinh tế góp phần tăng trưởng kinh tế và xây dựng thương hiệu thủy sản Việt Nam trên thị trường trong nước và trên thế giới.

Trong Top 10 đơn vị xuất sắc tiêu biểu và 15 cá nhân lãnh đạo đạt Doanh nghiệp xuất sắc, đặc biệt trong số cá nhân có ông CHUANG JIE CHENG - Tổng giám đốc Công ty THĂNG LONG là người nước ngoài duy nhất đạt giải thưởng và THĂNG LONG cũng là Công ty sản xuất thức ăn thủy sản nước ngoài đạt Top 10 “Chất lượng vàng Thủy sản Việt Nam”.