• CÔNG TY TNHH KHOA KỸ SINH VẬT THĂNG LONG

Nghiên cứu phát triển

Tập đoàn hiện có đội ngũ chuyên viên kỹ thuật và nghiên cứu chuyên nghiệp, gồm 63 tiến sĩ, 500 thạc sĩ thuộc lĩnh vực nuôi trồng và hơn 1.000 cử nhân chuyên ngành kỹ thuật. Ngoài ra Tập đoàn còn sở hữu các trang thiết bị tân tiến trong và ngoài nước, các khu nuôi thử nghiệm quy mô, chuyên nghiên cứu các hạng mục khoa học bổ trợ liên quan như kỹ thuật thức ăn, kỹ thuật nuôi trồng, kỹ thuật gây Giống động vật, kỹ thuật phòng trị dịch bệnh và phát triển các nhóm sản phẩm tương quan. Hiện Tập đoàn là doanh nghiệp có năng lực nghiên cứu mạnh nhất, có thành quả chế sáng nhiều nhất trong ngành thức ăn thuỷ sản.

Trong những năm gần đây, Công ty Thăng Long đã tài trợ và hợp tác nghiên cứu khoa học ứng dụng với các chuyên đề “thức ăn chức năng giải quyết vấn đề EMS và WFD”, “Mô hình nuôi ghép cá Rô phi với Tôm thẻ”,  “Mô hình ngăn ngừa bệnh Cá Lóc”… cùng các tổ chức nghiên cứu, các Trường đại học trong và ngoài nước với hy vọng tìm ra được phương án phòng ngừa và chữa trị các vấn đề dịch bệnh mà người nuôi đang quan tâm hiện nay. Qua đó Thăng Long đã đúc kết thành công “mô hình nuôi TLSS của Thăng Long – Thang Long Smart System” và đang triển khai nuôi tại khu nuôi thực nghiệm của Công ty tại Việt Nam. Thăng Long tin rằng dựa vào sức mạnh của khoa học, kỹ thuật sẽ hỗ trợ được cho bà con nông dân giải quyết và khắc phục được các vấn đề dịch bệnh trong quá trình nuôi.