• CÔNG TY TNHH KHOA KỸ SINH VẬT THĂNG LONG

TT663

Chúng tôi phát triển loại thức ăn dinh dưỡng đặc biệt chuyên dụng cho tôm thẻ và hiệu quả kinh tế cho người nuôi tôm nhằm ổn định và kinh tế trong sản xuất

 

thông tin chi tiết

Sản phẩm cùng loại