• CÔNG TY TNHH KHOA KỸ SINH VẬT THĂNG LONG

Thiết Lập Kênh Phân Phối Ngoài Nước

Thiết Lập Kênh Phân Phối Ngoài Nước

Dưới tiến độ thị trường xuất khẩu ngày càng mở rộng, sản lượng tiêu thụ ngày càng tăng,  Công ty hoạch định trong vòng 3 năm tới sẽ thành lập 2 Trung tâm phân phối tại Việt Nam và Ấn Độ. Trung tâm Việt Nam sẽ phân phối cả thị trường Đông Nam Á; Trung tâm Ấn Độ sẽ phân phối thị trường Nam Á, Trung Đông và Châu Phi. Năm 2018, sau khi hoàn thành nhà máy Thức ăn và Trại sản xuất giống tại Ấn Độ, khi đó sản lượng tiêu thụ dự kiến của Công ty Thăng Long ước tính sẽ đạt 360.000 tấn thức ăn và 3 tỷ con Giống một năm.

Thăng Long xác định thực hiện theo mô hình doanh nghiệp phục vụ, cố gắng cung cấp cho người nuôi phương án giải quyết toàn diện từ nguồn giống tốt, thức ăn tốt, mô hình tốt, phục vụ tốt sẽ mang đến hiệu quả tốt, từ đó góp phần mang đến lợi nhuận cho người nuôi và thúc đẩy sự phát triển bền vững của Công ty.

Thăng Long lấy “kiến tạo giá trị cho người nuôi” làm mục tiêu, lấy “gia tăng giá trị phục vụ” làm hành động, chuyên tâm tập trung làm tốt ngành thức ăn, tích cực làm tốt con giống, chế phẩm sinh học, chất xử lý môi trường, nuôi trồng, phát triển dần sang lĩnh vực thực phẩm, quyết tâm phấn đấu trở thành Doanh nghiệp nông nghiệp thực phẩm dẫn đầu thế giới. 

Để thúc đẩy hơn nữa việc nuôi Cá Rô Phi ở Việt Nam, Công ty Thăng Long đã chọn nguồn cá Rô phi bố mẹ được tập đoàn chọn độc lập trong 10 năm và đã thành lập trại sản xuất giống cá Rô phi ở tỉnh Sóc Trăng, mỗi năm có thể cung cấp 10 triệu con giống chất lượng cho thị trường. Con giống cá Rô phi Thăng Long đã được nuôi kiểm chứng tại Việt Nam đều đạt được một đặc điểm là tỷ lệ đực cao, kích thước đồng đều, tăng trưởng nhanh, tỷ lệ cho thịt cao và khả năng kháng bệnh tốt.

Ngoài ra để giải quyết vấn đề đầu ra của cá thịt cho các hộ nuôi, Công ty Thăng Long đã triển khai thu mua, chế biến và xuất khẩu cá Rô phi, tiến tới hoàn thiện chuỗi cung ứng cá Rô phi khép kín.