• CÔNG TY TNHH KHOA KỸ SINH VẬT THĂNG LONG

Thiết Lập Kênh Phân Phối Ngoài Nước

Thiết Lập Kênh Phân Phối Ngoài Nước

      Công ty hoạch định trong vòng 3 năm tới sẽ thành lập 2 Trung tâm phân phối tại Việt Nam và Ấn Độ. Trung tâm Việt Nam sẽ phân phối các thị trường Đông Nam Á; Trung tâm Ấn Độ sẽ phân phối thị trường Nam Á, Trung Đông và Châu Phi. Năm 2016, sau khi hoàn thành nhà máy Thức ăn và Trại sản xuất giống tại Ấn Độ, khi đó sản lượng tiêu thụ dự kiến của khối sự nghiệp Thăng Long ước tính sẽ đạt 300.000 tấn thức ăn và 2,5 tỷ con Giống một năm.