• CÔNG TY TNHH KHOA KỸ SINH VẬT THĂNG LONG

22/9/2016 CÔNG TY THĂNG LONG ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN BAP

 CÔNG TY THĂNG LONG ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN BAP

         Tháng 9 vừa qua Công ty Thăng Long đã chính thức được Hội đồng Cấp giấy phép Nuôi trồng thủy sản (ACC) cấp Giấy chứng nhận BAP (Best AquaculturePractices - Thực hành nuôi trồng thủy sản tốt  nhất).Hiện nay, BAP không chỉ áp dụng cho các trại nuôi tôm, các trại giống, các nhà máy chế biến mà còn áp dụngcho các loài khác.Giấy phép được biểu thị dưới dạng các nhãn hiệu, các biểu trưng để xác nhận sản phẩm hay quá trình sản xuất đã đạt yêu cầu.

        

chung chi BAP

Thông qua việc chứng nhận, các nhà sản xuất chứng minh việc thực hiện tiêu chuẩn GlobalGap của mình. Đối với người tiêu dùng và các nhà bán lẻ, giấy chứng nhận GlobalGap là sự đảm bảo thực phẩm đạt được mức độ an toàn và chất lượng, quá trình sản xuất được chứng minh là đạt chuẩn.